Nádi Zoltán tanár úr miniszteri kitüntetése

Nádi ZoltánNádi Zoltán kémia-fizika szakos kollégánk szeptember 14-én a Megyeháza dísztermében miniszteri kitüntetést vett át Pölöskei Gáborné elnök asszonytól, az oktatási intézményeket fenntartó Klebelsberg Központ vezetőjétől. Tanár úr több mint harminc évet töltött el a pedagógus pályán, kezdettől fogva középiskolai tanárként a jelenlegi munkahelyén a Mikszáth Kálmán Líceumban. Kémiát, fizikát és német szaknyelvet tanít, vezetője a természettudományi munkaközösségnek és az elmúlt évtizedek alatt osztályfőnökként hat osztályt segített elindulni az élet rögös útjain.

Elindítója és évek óta motorja az iskolai komplex természettudományos képzés bevezetésének és kiteljesítésének.

Nagyfokú felelősség és elhivatottság jellemzi pedagógiai munkáját, melyben elsődleges szempont mindig a gyerekek, a diákok érdekeinek szem előtt tartása.

Az önképzésekkel és továbbképzésekkel folyamatosan fejlesztett szakmai felkészültségét sikeresen kamatoztatja mind a diákok szakmai felkészítésében, mind a tanár kollégák mentorálásában.

Munkája eredményességét bizonyítják tanítványai sikerei a szaktárgyi – elsősorban kémia – tanulmányi versenyeken, a felsőoktatási intézményekbe való felvétel valamint a munkahelyeken való helytállás terén.

Diákjai számára példát adott szakmai igényességből, felkészültségből, a céltudatosan és jókedvűen végzett munkából éppúgy, mint kitartásból, becsületességből, emberségből, nyitottságból és elfogadásból.

A tantestület olyan tagja, akire minden területen és mindenkor számíthat a közösség, legyen az programkidolgozás, projektmegvalósítás, mentorálás vagy tolmácsolás, nemzetközi diákcsere szervezés, tehetséggondozó foglalkozás tartása, ill. korrepetálás, a nehéz sorsú diákok segítése.

Kollégáival és tanítványaival a tiszteleten és megértésen alapuló kapcsolatot épített ki, mely segített egy nagyon pozitív életszemlélet és értékrend kialakításában és követésében.

Találatok: 3597